Privacyverklaring

Amelisweerd Agenda is een onderdeel van BRNK en gevestigd aan het Zwarte Woud 19, 3524 SM Utrecht, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:|
www.amelisweerd.com
Zwarte Woud 19, 3524 SM Utrecht 06 18204968

Cees van den Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Amelisweerd Agenda.
Hij is te bereiken via cees@amelisweerd.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amelisweerd Agenda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

Ik geval van een aankoop via de webshop verwerken wij ook nog de volgende gegevens:

  • Adresgegevens
  • Anonieme transactiegegevens t.b.v. afhandeling betaling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cees@amelisweerd.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Amelisweerd Agenda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief en eventuele andere aankondigingen
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je de via de webshop aangeschafte producten te kunnen leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Amelisweerd Agenda neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amelisweerd Agenda) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Amelisweerd Agenda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > 5 jaar
Adres > 5 jaar
Enzovoort > 5 jaar

We gaan ervan uit dat je gedurende langere tijd op de hoogte gehouden wil worden over de activiteiten van Amelisweerd Agenda. Een keer in de vijf jaar zullen wij je vragen of je gegevens nog juist zijn en of je nog steeds je gegevens opgenomen wilt hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden
Amelisweerd Agenda verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Amelisweerd Agenda blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Amelisweerd Agenda gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Affiliate
Verder maakt Amelisweerd Agenda gebruik van de diensten van Daisycon om adverteerders via performance based advertising te promoten. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.
Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partner Daisycon gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet Daisycon dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Daisycon verklaard door de Algemene publisher voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de toetstemmingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de affiliate cookies en het privacybeleid van Daisycon.


Betalingen
Voor de afhandeling van betalingen maakt Amelisweerd Agenda gebruik van de dienstverlening van Paytium en Mollie in combinatie met iDeal.
Paytium heeft geen inzage in de persoons- en adresgegevens die door jou ingevoerd worden bij het doen van een bestelling op deze website. Paytium brengt alleen de connectie tot stand tussen de website www.amelisweerd.com, Mollie en iDEAL.
In de privacyverklaring van Paytium kun je lezen hoe Paytium met privacygevoelige informatie omgaat.

Mollie houdt per transactie de betaalstatus bij en update deze, waardoor Amelisweerd Agenda over kan gaan tot de uitlevering van de bestelde producten.
In de privacyverklaring van Mollie kun je lezen hoe Mollie met privacygevoelige informatie omgaat.

Met betrekking tot het doen van een betaling via iDEAL ben je zelf verantwoordelijk voor het controleren of je bij je betaling gebruik maakt van een veilige verbinding en vind je op de website van iDEAL de privacyverklaring van iDeal.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heb je je voor de nieuwsbrief aangemeld, dan kun je dit doen door de link ‘uitschrijven’ of ‘voorkeuren updaten’ onderaan de nieuwsbrief te volgen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar cees@amelisweerd.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Amelisweerd Agenda zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Amelisweerd Agenda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Amelisweerd Agenda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cees@amelisweerd.com

 

 

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!