Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.amelisweerd.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Amelisweerd Agenda-website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Amelisweerd Agenda zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Amelisweerd Agenda niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Amelisweerd Agenda garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Amelisweerd Agenda wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.
Deze website heeft een informatief en een ten dele commercieel karakter.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Amelisweerd Agenda links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Amelisweerd Agenda worden aanbevolen. Amelisweerd Agenda aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Amelisweerd Agenda niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.amelisweerd.com worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken
Amelisweerd Agenda behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amelisweerd Agenda of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Rechten beeldmateriaal
Amelisweerd Agenda heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen en te vermelden. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan je (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan je niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan je geen toestemming verleent, kun je je in verbinding stellen met Amelisweerd Agenda.
Een deel van het beeldmateriaal in de op deze website getoonde evenementenagenda is afkomstig uit de door de organiserende partij openbaar aangekondigde Facebook-evenementen. Rechten voor dit beeldmateriaal liggen bij de respectievelijke organiserende partijen.

Wijzigingen
Amelisweerd Agenda behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Lees hier de informatie over ons privacybeleid.

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!