Op deze website verbaasden wij ons al eerder over het onderzoek naar de haalbaarheid van verplaatsing en herplaatsing in het Centraal Museum van het voor Oud Amelisweerd zo kenmerkende behang. Afgelopen week werd in een artikel in het Stadsblad duidelijk dat ook de Bond Heemschut, die zich al meer dan 100 jaar inzet voor het behoud van cultureel erfgoed, het verplaatsen van het behang geen goed idee vindt en daarin gesteund wordt door een vooraanstaande specialist van de National Trust in Groot Brittannië. Onderstaand het artikel zoals dat in het Stadsblad verscheen.

___

Heemschut wil behang Oud Amelisweerd niet verplaatsen

Heemschut pleit voor het behoud van het behang van Oud Amelisweerd op locatie. Dit als reactie op vragen van raadslid Ellen Bijsterbosch van D66 Utrecht aan het college van B&W van Utrecht. Wethouder Klein, (eveneens D66) onderzoekt de kansen op verplaatsing en mogelijke herplaatsing in het Centraal Museum.

Heemschut stelt dat het landhuis in Bunnik behoort tot de top-100 van meest belangrijke interieurs in ons land. De Erfgoedwet voorziet nadrukkelijk in de bescherming van exterieur en interieur alsmede het ensemble van dergelijke monumenten.
Heemschut krijgt in haar standpunt steun van Emile de Bruijn, Senior Collections Development Registrar van de National Trust in Groot Brittannië. Deze deskundige deed onderzoek naar historisch Chinees behang in heel Europa. Het feit dat Oud Amelisweerd twee kamers heeft die met Chinees behang bekleed zijn is uniek in Nederland en ook zeldzaam in een Europese context. Het is bovendien één van de best bewaard gebleven exemplaren van dat type behang en daarmee van internationaal belang.
‘Het belang dat deze behangsels in hun historische context bewaard blijven is groot, evenals de authenticiteit en sense of place op deze plek’, aldus Karel Loeff, directeur van de Erfgoedvereniging Bond Heemschut.

Heemschut benadrukt voorts dat de historische interieurs die eens onderdeel uitmaakten van de vaste opstelling van het Centraal Museum een aantal jaren geleden verdwenen zijn in het depot. Zij hoopt dat het college de overwegingen om het behang op de locatie te laten ter harte neemt.
Om historische interieurs meer en beter te beschermen en de waarde daarvan onder de aandacht te brengen, zou de inzet van het College van B&W in eerste instantie gericht moeten zijn op het terugbrengen van de in het depot opgeslagen interieurs in de vaste opstelling van het museum.

___

Bij Amelisweerd Agenda zijn we blij dat de Bond Heemschut als beschermer van het culturele erfgoed in Nederland, gesteund door een international gerespecteerde expert, zich nadrukkelijk uitspreekt voor het behoud van het Chinese behang op de oorspronkelijke locatie waar het thuishoort: op Oud Amelisweerd.

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!