Dat je op Amelisweerd (Oud en Nieuw) je hond aangelijnd hoort te houden is blijkbaar niet bij alle hondenbezitters bekend. Dat het niet aangelijnd houden van je hond nare gevolgen kan hebben, blijkt uit de noodkreet van Amelis’ Hof, een van de historische moestuinen op Amelisweerd. De afgelopen weken zijn loslopende honden meerdere keren achter de kippen aangegaan, waarvan een aantal keer met dodelijke afloop, voor de kip uiteraard. En kippen zijn natuurlijk niet enige dieren die op deze manier gevaar lopen…

Hoewel de regels duidelijk zijn en ook met goede reden zijn opgesteld – voorkomen dat het vele wild op Amelisweerd opgejaagd en gedood wordt, zie ook het kader hieronder – zijn er dus mensen die het niet zo nauw nemen met de regels en de consequenties van hun gedrag niet willen zien. Dat getuigt van weinig respect voor de natuur en voor de gedachte waarmee Oud en Nieuw Amelisweerd onderhouden worden.
Het besef dat de vrijheid die jij je als bezoeker buiten de regels om permitteert schadelijk voor anderen of voor je omgeving kan zijn is blijkbaar niet aanwezig. Het zou mooi zijn als dat besef er wel zou zijn, maar zo lang dat niet zo is, vertrouwen we op de aanwezigheid van de boswachters en BOA’s. Het boetebedrag ligt rond de € 100,-, het schadebedrag dat op jouw als hondenbezitter verhaald kan worden als jouw hond wild doodbijt ligt vele malen hoger.

Lees hier meer over honden los op Amelisweerd.

Waarom honden aanlijnen
In de gebieden waar u honden moet aanlijnen, zijn veel reeën, dassen, broedende vogels en andere dieren te vinden. Loslopende honden verstoren deze vaste bewoners van het natuurgebied. Met name vogels die op de grond broeden, zoals veldleeuweriken, graspiepers, paapjes, en nachtzwaluwen zijn gevoelig voor honden. Dat komt omdat honden, meer dan mensen, worden ervaren als predatoren (roofdieren). Juist honden hebben grote gevolgen voor deze vogels, omdat de verstoring door honden onvoorspelbaar is. Vogels kunnen er niet aan wennen en moeten steeds opvliegen, waardoor veel energie wordt verspild. Hierdoor mislukken hun broedsels en kunnen zij minder jongen grootbrengen. Ook houden de vogels te weinig energie over voor de winterperiode en de vogeltrek. Ook andere wilde dieren, zoals reeën en dassen zijn snel gestoord door honden. Alleen de geur van een hond kan al genoeg zijn om op de vlucht te slaan. Een ree kan zich in blinde paniek dood rennen tegen een hekwerk of onder een auto terecht komen. Regelmatig komt het voor dat een ree, reekalf of das wordt doodgebeten door een loslopende hond. Om te zorgen dat deze soorten niet verstoord worden en niet verdwijnen uit onze natuurgebieden, vragen wij u om uw hond alleen te laten loslopen in de daarvoor aangewezen gebieden.

Bron: RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Utrecht

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit bericht met je vrienden!